Top Notes

Catatan Pemrograman dan Apapun yang Menarik

Tentang Saya

Foto bukan saya: :D
My photo

Berbagai catatan seputar Keislaman

Klik topik berikut:


Kumpulan Hadis Shahih Bukhari Muslim

Beberapa kumpulan hadis shahih bukhari muslim
Hadis Shahih Bukhari Muslim
Tentang orang Munafik
  • Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru katanya: Rasulullah SAW pernah bersabda: Ada empat perkara jika siapa yang mempunyai empat perkara tersebut, maka dia merupakan orang muanfik. Siapa yang bersifat dengan salah satu darinya berarti dia bersifat kemunafikan, sehingga dia meninggalkannya, yaitu: 1) Apabila berbicara dia berbohong, , 2) Apabila membuat kesepakatan tidak ditepati, 3) Apabila berjanji dia ingkari, 4) Dan apabila berselisih dia berbuat jahat."

  • Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: "Tanda-tanda orang munafik ada tiga perkara, yaitu apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia ingkari, dan apabila diberi amanah dia mengkhianatinya."

Membenci bapak berarti kafir

Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah kamu membenci bapak-bapak kamu. Barangsiapa membenci ayahnya berarti dia kafir."

Jangan ngaku-ngaku yang bukan ayahnya

Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya: Kedua telingaku mendengar dari Rasulullah SAW yang bersabda: "Barangsiapa mengaku ayah sewaktu Islam selain dari ayahnya, sedangkan dia tahu bahwa itu bukanlah ayahnya, maka diharamkan kepadanya memasuki surga."

Percaya pada bintang itu kafir

Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid Al Juhaniy katanya: Rasulullah mendirikan shalat bersama kami di Hudaibiah, setelah hujan turun pada malam tersebut. Setelah selesai shalat, Nabi menghadap kepada kaum muslimin, lalu bersabda: "Tahukah kamu apa yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Kaum muslimin menjawab: "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Lalu Nabi bersabda: "Allah berfirman: Di antara hamba-hambaKu, ada yang beriman kepada-Ku dan ada yang kafir. Maka barangsiapa yang menyatakan: 'Kita dituruni hujan dengan anugerah dan rahmat Allah,' orang itu beriman kepada-Ku dan tidak beriman terhadap bintang-bintang. Sebaliknya orang yang berkata: 'Kita dituruni hujan oleh bintang ini atau bintang itu,' maka orang tersebut kafir terhadap-Ku dan beriman kepada bintang-bintang."

Amalan yang paling utama?

Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah pernah ditanya: "Apakah amalan yang paling utama?" Nabi bersabda: "Beriman kepada Allah." Sahabat bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Rasulullah bersabda: "Jihad di jalan Allah." Dan sahabat bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Rasulullah bersabda: "Haji Mabrur (haji yang diterima)."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud katanya: Aku pernah bertanya Rasulullah: "Amalan apakah yang paling utama?" Nabi bersabda: "Shalat pada waktunya." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Nabi bersabda: "Berbakti kepada kedua orangtua." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Nabi bersabda: "Berjuang pada jalan Allah." Kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi, semata-mata ingin menemani dan menjaga perasaan Nabi.

Jika menganggur (tidak punya pekerjaan)

Diriwayatkan dari Abu Dzar katanya: Aku pernah bertanya Rasulullah: "Wahai Rasulullah! Apakah amalan yang paling utama?" Rasulullah bersabda: "Beriman kepada Allah dan berjuang di jalan-Nya." Aku bertanya: "Budak yang bagaimanakah paling utama?" Rasulullah bersabda: "Budak yang paling baik menurut pemiliknya dan paling tinggi harganya." Aku bertanya lagi: "Bagaimana jika aku tidak bekerja?" Rasulullah bersabda: "Engkau bisa membantu orang yang bekerja atau bekerja untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan." Aku bertanya lagi: "Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian dari amalan?" Rasulullah bersabda: Hendaklah engkau memberhentikan kejahatanmu terhadap orang lain karena, hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu."

Dosa paling besar

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud katanya: Aku bertanya Rasulullah: "Dosa apakah yang paling besar di sisi Allah?" Rasulullah bersabda: "Engkau menganggap ada yang sebanding dengan Allah sedangkan Dialah yang menciptakanmu." Aku berkata: "Sesungguhnya dosa demikian memang besar. Kemudian apa lagi?" Nabi bersabda: "Kemudian engkau membunuh anakmu karena bimbang dia makan bersamamu." Aku bertanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Rasulullah bersabda: "Jika engkau berzina dengan isteri tetanggamu."

Diriwayatkan dari Abu Bakrah katanya: Ketika kami bersama Rasulullah, Nabi telah bersabda: "Maukah aku ceritakan kepada kamu sebesar-besar dosa besar? Ada tiga perkara, yaitu menyekutukan Allah, menghardik kedua ibu bapak dan bersaksi palsu atau kata-kata palsu." Sewaktu Rasulullah bersabda, Nabi sedang bersandar lalu duduk. Nabi terus mengulangi sabdanya sehingga kami berkata: Semoga Nabi berhenti dari menyebut hadis tersebut."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah telah bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang bisa membinasakan kamu yaitu menyebabkan kamu masuk neraka atau dilaknati oleh Allah." Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah! Apakah tujuh perkara itu?" Rasulullah bersabda:

  1. Menyekutukan Allah,
  2. Melakukan perbuatan sihir,
  3. Membunuh manusia yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak,
  4. Memakan harta anak yatim,
  5. Memakan harta riba,
  6. Lari dari medan pertempuran
  7. Memfitnah perempuan-perempuan yang baik (yaitu yang bisa dinikahi serta menjaga martabat dirinya, juga perempuan yang tidak memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat serta perempuan yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya) dengan fitnah melakukan perbuatan zina."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud katanya: Rasulullah bersabda: "Siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu niscaya akan memasuki neraka." Maka aku berkata, yaitu perawi hadis: "Aku dan orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, akan memasuki surga."

Diriwayatkan dari Abu Dzar katanya: Nabi bersabda: "Jibril telah mendatangi aku lalu memberitahu berita gembira, yaitu siapa yang mati di kalangan umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga." Aku bertanya: "Walaupun dia berzina dan mencuri?" Rasulullah bersabda: "Walaupun dia berzina dan mencuri."

Jangjawokan itu haram

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud katanya: Rasulullah bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menampar pipinya, mengoyak-ngoyak saku bajunya atau berdo'a dengan do'a orang-orang jahiliah."

Penebar fitnah tidak akan masuk surga

Diriwayatkan dari Huzaifah katanya: Aku telah mendengar Rasulullah bersabda: "Tidak masuk surga orang yang suka menebar fitnah."

Hati-hati dengan Amalan Kita

Diriwayatkan dari Sahl bin Saad As-Sa'idiy katanya: Rasulullah telah bertemu dengan orang-orang musyrik dan terjadilah peperangan. Sewaktu Rasulullah kembali ke pasukan muslimin dan orang kafir kembali ke pasukan mereka terdapat seorang lelaki dari kalangan sahabat Rasulullah yang tidak membiarkan musuh berlalu begitu saja. Dia mengejar dan memukul musuh dengan pedangnya. Sahabat Rasulullah yang lain berkata: Pada hari ini tiada di kalangan kita yang benar-benar berpuas hati seperti yang dilakukan oleh si fulan. Rasulullah terus bersabda apabila mendengar kata-kata itu: "Tetapi ingat! Dia tergolong dalam golongan ahli neraka." Seorang lelaki dari kaum muslimin berkata: "Aku akan mengikutnya sepanjang masa." Sahl bin Saad berkata lagi: Lelaki itu telah keluar bersama-sama dengan si fulan, apabila si fulan berhenti ketika berperang maka dia turut berhenti, ketika si fulan bergerak maka dia pun sama bergerak. Lelaki itu telah menceritakan bahwa si fulan telah mengalami luka parah. Oleh karena tidak tahan dengan kesakitan yang dialami, maka dia ingin segera mati lalu dia telah meletakkan hulu pedangnya ke tanah lalu menikam dirinya sendiri. Lelaki itu keluar bertemu Rasulullah lalu berkata: "Aku bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad, memang Rasul Allah." Rasulullah bertanya: "Kenapa dengan kamu?" Lelaki itu berkata: "Lelaki yang engkau sebut-sebut sebagai ahli neraka, dan kebanyakan sahabat tidak yakin dengan hal itu, aku bersaksi kepada kamu Rasulullah tentang si fulan, aku telah keluar mengikutnya sepanjang peperangan sehingga aku dapati dia telah luka parah, dia ingin cepat mati, lalu dia telah meletakkan hulu pedangnya ke tanah dan mata pedang di antara dua dadanya kemudian dia menekan ke atas dirinya lantas membunuh dirinya sendiri." Maka Rasulullah bersabda: "Ada lelaki yang beramal seperti amalan ahli surga sedangkan dia adalah ahli neraka. Ada juga lelaki yang beramal dengan amalan ahli neraka sedangkan dia adalah ahli surga."

Sumpah Palsu

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud katanya: Rasulullah bersabda: "Siapa yang bersumpah dengan sumpah palsu, sedangkan dia melakukan kepalsuan dalam sumpahnya itu maka dia akan menemui Allah dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah."

Mati Syahid yang Paling Mudah

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya adalah mati syahid."

Hadis untuk Presiden

Hadis Ma'qil bin Yasar: Diriwayatkan dari Hasan katanya: Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda: "Siapa yang dibebankan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan ke atasnya surga."Sumber: Shahih Bukhari Muslim penerbit Jabal hal.47

Turunnya Nabi Isa/Jesus

Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah bersabda: "Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya! Sesungguhnya telah hampir masanya Nabi Isa bin Maryam turun kepada kalian untuk menjadi hakim secara adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi serta tidak menerima suap dan harta akan melimpah, sehingga tidak ada seorang pun yang ingin menerimanya."

Kiamat: Matahari terbit dari Barat

Diriwayatkan dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah bersabda: "Hari Kiamat tidak akan terjadi sehingga matahari terbit dari arah barat. Seandainya seluruh manusia beriman kepada Allah ketika matahari terbit dari arah barat, maka pada waktu itu: "Tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia (belum) mengusahakan kebaikan dalam masa imannya." (QS. Al-An'aam: 158).

Minum harus tahan Napas

Diriwayatkan dari Abu Qatadah katanya: Rasulullah bersabda: "Janganlah ada di antara kamu yang memegang kemaluannya dengan tangan kanan sewaktu kencing dan beristinja' serta janganlah bernapas di dalam gelas sewaktu meneguk air."

Jangan memegang Kemaluan dengan tangan kanan ketika waktu bersuci

Dari Abi Qatadah r.a, berkata: "Janganlah seseorang dari kamu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan waktu kencing, dan janganlah bercebok dengan tangan kanannya, dan janganlah bernapas ke dalam bejana (ketika minum)." (H.R. Muslim)

Memberi makanan atau minuman kepada binatang juga akan mendapatkan pahala dari Allah

Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, maka ia merasa sangat haus, maka ia singgah (di suatu sumur), ia minum dari (sumur itu) kemudian ia keluar, ternyata ada seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilati tanah yang basah karena haus, maka laki-laki itu berkata: Sungguh (rasa haus) telah menimpa (binatang) ini seperti yang menimpaku. Maka ia mengisi sepatunya (dengan air), kemudian memegang mulutnya kemudian mengangkatnya, maka anjing itu minum. Allah memberi pahala kepadanya dan mengampuninya. Mereka bertanya: Ya Rasulullah! Apakah bagi kami pada binatang ada pahala? Sabdanya: "Pada setiap hati yang basah (bernyawa) ada pahala". (H.R. Bukhari, 2:52)

Larangan Menjual Kurma yang Belum Masak

Diriwayatkan dari Anas katanya: Bahwa Nabi saw melarang penjualan kurma yang belum masak (bisa dipetik). Kami bertanya kepada Anas: "Apakah warnanya?" Beliau menjawab: "Merah atau kuning. Bagaimana pendapatmu jika Allah memusnahkan kurma tadi, apakah kamu menganggap halal harta saudaramu itu?"

Allah Melonggarkan Beban Orang yang Melonggarkan Utang Orang lain

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw pernah bersabda: "Suatu ketika dahulu ada seorang lelaki yang pernah memberi hutang kepada orang banyak. Dia berkata kepada pembantunya: 'Apabila kamu menagih hutang dari orang yang dalam kesulitan, berilah kelonggaran kepadanya, semoga Allah memberi kemudahan pula kepada kita.' Kemudian dia wafat menemui Allah, maka Allah memberi kemudahan kepadanya."

Larangan Mengambil uang dari Hasil Penjualan Anjing

Diriwayatkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari ra katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw melarang (memanfaatkan) hasil penjualan anjing, hasil pelacuran dan mengupah tukang tipu."

Perintah Membunuh Anjing

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra katanya: Sesungguhnya Rasulullah saw memerintahkan supaya membunuh anjing.

Pengurangan Pahala karena Memelihara Anjing

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra katanya: Rasulullah saw pernah bersabda: "Siapa yang memelihara Anjing selain dari anjing untuk menjaga ternak dan anjing untuk berburu, maka setiap hari pahala amalannya dikurangi sebanyak dua qirat (satu qirat sebesar bukit uhud).

Pengobatan Terbaik adalah Bekam

Hadis Anas bin Malik ra: Diriwayatkan dari Humaid ra katanya: Anas bin Malik ra pernah ditanya tentang hasil berbekam, maka beliau berkata: Rasulullah saw pernah berbekam dan yang membekam Nabi adalah Abu Taibah. Nabi memerintahkan agar Abu Taibah diberi dua gantang makanan dan memberitahu kepada keluarganya, bahwa mereka membebaskan pajaknya. Kemudian Nabi bersabda: "Sebaik-baik pengobatan yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam dan berbekam adalah obat yang paling baik bagimu."

Beli Perak tak Boleh Nyicil

Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri ra katanya: Bahwa Rasulullah saw pernah bersabda: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas (mata uang) kecuali sama jumlahnya serta janganlah melebihkan sebagiannya. Kemudian janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali sama jumlahnya serta jangan melebihkan sebagiannya dan janganlah menjualnya dengan cara sebagian secara tunai dan sebagian lagi ditangguhkan.

Rasul Merazam mereka (yang pernah menikah) yang Mengaku Berzina

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra dan Zaid bin Khalid Al-Juhani ra kedua-duanya berkata: Sesungguhnya seorang lelaki dari kabilah Al-A'rab datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: "Wahai Rasulullah! Aku datang kepadamu supaya kamu memutuskan hukuman ke atasku berpandukan kitab Allah." Kemudian berkata pula seorang lain (yang menjadi lawannya) dia itu lebih banyak ilmu darinya: "Baiklah, hukumlah antara kami berdasarkan Kitab Allah, wahai Rasulullah! Sekarang izinkanlah aku untuk menjelaskannya kepadamu." Rasulullah saw bersabda: "Katakanlah." Dia pun bercerita: "Sesungguhnya anakku telah menjadi pelayan orang ini. Suatu hari anakku telah melakukan zina dengan isterinya. Aku mendapat kabar bahwa anakku itu mesti dihukum rajam. Aku akan menebusnya dengan seratus ekor kambing dan seorang budak. Ketika hal itu aku tanyakan kepada seorang yang alim, aku diberitahu bahwa anakku itu hanya dikenakan hukuman sebanyak seratus kali rotan dan diasingkan selama setahun dan isteri orang inilah yang mesti dihukum rajam." Mendengar penjelasan itu, Rasulullah saw lalu bersabda: "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya aku akan memutuskan hukuman ke atas kamu berpandukan kitab Allah (Al-Quran). Seratus ekor kambing dan budak perempuan tadi harus dikembalikan dan anakmu mesti dihukum rotan sebanyak seratus kali cambuk serta diasingkan selama setahun. Sekarang pergilah kepada isteri orang ini, wahai Unais! Jika dia mengaku, maka jatuhkanlah hukuman rajam ke atasnya." Maka Unais pun datang menemui wanita tersebut dan ternyata dia mengakui atas perbuatannya itu. Maka sesuai dengan perintah dari Rasulullah saw maka wanita itupun dijatuhkan hukuman rajam.

Dilarang Menyekutukan Allah, zina, mencuri, membunuh (kecuali yg pantas dibunuh)

Diriwayatkan dari Ubadah bin As-Shamit ra katanya: Ketika aku bersama dengan Rasulullah saw dalam satu majelis, Nabi bersabda: "Seharusnya kamu membuat pengakuan kepadaku bahwa kamu tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain juga kamu tidak akan melakukan zina, mencuri dan tidak akan membunuh orang yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Barangsiapa di antara kamu yang mematuhinya maka akan diberi ganjaran pahala oleh Allah. Barangsiapa yang terlanjur melakukannya maka dia akan mendapat hukuman yang merupakan kaffarat baginya. Siapa yang terlanjur melakukannya tetapi Allah telah menutupinya, maka itu adalah urusan Allah. Jika Allah mau memberi ampunan kepadanya sudah pasti Allah akan mengampuninya. Tetapi jika Allah mau menyiksanya, maka sudah pasti Allah akan menyiksanya."

Harta Rikaz (temuan, seperti harta karun), wajib keluarkan zakat 20%

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Rasulullah saw telah bersabda: "Orang yang terluka disebabkan binatang maka tidak ada tuntutan ganti rugi dan orang yang terluka atau mati karena terjatuh ke dalam perigi juga tidak ada tuntutan ganti ruginya, juga orang yang terluka atau mati karena bahan-bahan galian juga tidak ada tuntutan ganti rugi. Sedangkan dikenakan zakat pada harta rikaz itu sebanyak satu perlima."

Dilarang meminta-minta milik orang lain, mengada-adakan cerita, banyak bertanya

Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah ra katanya: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kepadamu mendurhakai ibumu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, tidak mau memberi miliknya tetapi meminta-minta milik orang lain dan dicegah kepadamu tiga perkara, yaitu mengada-ngadakan cerita, banyak bertanya, dan membuang-buang harta. (Shahih Bukhari Muslim, penerbit Jabal, hal.309)"

Nasehat untuk Hakim dalam Memutuskan Perkara

Diriwayatkan dari Amru bin Al-As ra katanya: Beliau mendengar Rasulullah saw bersabda: "Apabila seseorang hakim memutuskan sesuatu perkara dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya itu benar, maka dia akan mendapat dua pahala. Sekiranya hakim itu memutuskan sesuatu perkara dengan berijtihad, tetapi ijtihadnya itu tidak benar, maka dia akan memperolehi satu pahala."

Jangan memutuskan Suatu Perkara dalam Keadaan Marah

Diriwayatkan dari Abi Bakrah ra katanya: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Janganlah kamu memutuskan hukuman di antara dua orang dalam keadaan marah."

Amalan harus Ada Sanadnya

Diriwayatkan dari 'Aisyah ra katanya: Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama yang tidak terdapat dalam agama maka dengan sendirinya ia akan tertolak."

Tentang Berburu: Jika kena Bagian Belakang Hewan, maka Haram dimakan

Diriwayatkan dari Adiy bin Hatim ra katanya: "Wahai Rasulullah, aku telah melepaskan anjing-anjing yang sudah terlatih untuk berburu anjing-anjing tersebut membawa binatang buruan itu kepadaku. Aku pun telah membaca Bismillah padanya." Nabi bersabda: "Apabila kamu menyuruh anjingmu yang telah terlatih dan kamu telah pun menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah binatang buruan itu." Aku bertanya: "Sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya?" Nabi menjawab: "Ya, sekalipun anjing-anjing itu telah membunuhnya jika tidak ada anjing lain yang turut bersamanya." Aku bertanya lagi kepada Nabi: "Bagaimana jika aku memburu binatang dengan menggunakan panah lalu terkena tidak melalui mata panahnya." Nabi menjawab: "Apabila kamu memburu dengan menggunakan panah lalu terkena melalui matanya, maka makanlah. Tetapi jika terkena dari bagian belakangnya (bukan dengan matanya) maka janganlah kamu makan."

Larangan Mengurung Binatang Ternak

Hadis Anas bin Malik ra katanya: Rasulullah saw melarang dari mengurung binatang ternak.

Jangan Takut akan Rezeki

Diriwayatkan dari Umar bin Auf ra katanya: Rasulullah saw telah mengutus Abu Ubaidah bin Al Jarrah ke Bahrain. Dia pergi ke Bahrain untuk mengambil jizyah ahli Bahrain karena Rasulullah saw telah membuat perjanjian dengan penduduk Bahrain. Rasulullah saw telah memerintahkan Al-Ala' bin Al-Hadhrami untuk mengutip Jizyah dari penduduk Bahrain. (Setelah itu) Abu Ubaidah pulang dari Bahrain dengan harta Jizyah. Orang-orang Anshar telah mendengar (kabar) kepulangan Abu Ubaidah maka mereka (orang-orang Anshar) datang shalat Subuh bersama Rasulullah saw. Selesai shalat, Rasulullah saw berpaling menghadap rombongan. Mereka menyerahkan uang jizyah kepada Nabi. Rasulullah saw tersenyum ketika melihat ahli rombongan tersebut, kemudian Nabi bersabda: "Aku kira kamu semua (Orang Anshar) telah mendengar (kabar) kepulangan Abu Ubaidah dari Bahrain membawa sesuatu." Mereka menjawab: "Memang benar wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah saw bersabda: "Maka beritahukanlah kabar gembira ini dan bercita-citalah apa yang menggembirakan kamu (dengan uang ini). Demi Allah. Aku tidak takut kefakiran menimpa kamu semua akan tetapi aku amat takut apabila dunia dihampar di hadapan kamu (diberikan kemudahan memiliki nikmat dunia) sebagaimana yang telah diberikan kepada mereka sebelum kamu lalu kamu berlumba-lumba untuk memilikinya sebagaimana mereka. Dunia itu akan menghancurkan kamu sebagaimana ia menghancurkan mereka."

Larangan Memasuki Daerah Bencana

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra katanya: Rasulullah saw telah bersabda kepada para Sahabat Al-Hijr: "Jangan kamu masuk ke daerah kaum yang disiksa itu (jika kamu memasuki juga ke tempat itu) niscaya kamu semua akan menangis. Sekiranya kamu semua tidak menangis maka jangan kamu masuk ke daerah mereka, sekiranya kamu masuk juga niscaya kamu juga akan ditimpa azab yang sama seperti mereka."

Amalan seperti Berperang di Jalan Allah

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Nabi saw telah bersabda: "Orang yang berusaha untuk membantu para janda dan orang miskin diibaratkan sebagai orang yang berperang di jalan Allah, orang yang bangun shalat sepanjang malam dan seperti orang yang berpuasa tanpa berhenti."

Bahaya Niat Salah dalam Beramal

Diriwayatkan dari Jundub Al-Alaqiy ra katanya: Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang (melakukan satu amalan) supaya orang menghormatinya, Allah akan menunjukkan aibnya dan siapa yang (melakukan suatu amalan karena) ingin menunjuk-nunjuk kepada manusia, Allah akan memperlihatkan kecacatannya."

Tutupilah Dosamu, jangan Diungkapkan

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Setiap umatku diampuni dosanya kecuali yang menyatakan secara terang-terangan (telah melakukan dosa). Termasuk terang-terangan ialah seseorang yang melakukan dosa pada malam hari, sehingga waktu pagi rahasia ditutupi oleh Allah, (tetapi) dia malah berkata: "Hai si anu, semalam aku telah melakukan itu dan ini (dosa)', sedangkan Allah menutup perbuatannya (dari pengetahuan manusia) sepanjang malam itu. Sepanjang malam itu Allah menutup rahasia (perbuatan dosa), tetapi waktu pagi dia membuka apa yang telah ditutup oleh Allah."

Tahan Nguap, jangan Diperbesar ukuran Mulutnya,hehe

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Rasulullah saw telah bersabda: "Menguap (dengan mulut terbuka lebar) merupakan gangguan dari syetan. Apabila ada di antara kamu yang menguap maka hendaklah dia menutup mulutnya menurut kemampuan."

Tikus Suka susu Kambing, ga Suka susu Unta

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra katanya: Rasulullah saw bersabda: "Ada satu kelompok dari Bani Israil yang telah lenyap, tidak diketahui apakah yang dilakukan oleh mereka (menyebabkan mereka lenyap). Aku kira mereka telah menjadi tikus. Tidakkah kamu perhatikan, sekiranya kita berikan kepadanya (tikus) susu unta, dia tidak meminumnya, tetapi jika diberikan susu kambing, dia akan minum."

Memuji seseorang artinya menghancurkan seseorang

Diriwayatkan dari Abu Musa ra katanya: Rasulullah saw telah mendengar seorang lelaki sedang memuji seorang lelaki secara berlebih-lebihan, lalu Rasulullah saw segera bersabda: "Sesungguhnya kamu telah menghancurkan lelaki itu."

Sebaik-baik Wanita

Diriwayatkan dari Ali ra katanya: Aku mendengar Rasulullah saw bersabda: "Sebaik-baik wanita adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita juga adalah Khadijah binti Khuwailid"

Mati Syahid

Dari Abu Hurairah, Nabi saw. berkata, "Manusia yang mati syahid itu ada lima macam: (1) mati karena penyakit kolera, (2) mati karena penyakit perut, (3) mati karena tenggelam, (4) mati karena tertimpa barang berat, (5) mati di jalan Allah." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Keranda Jenazah dibawa pada 4 Penjuru

Dari Ibnu Mas'ud. Ia berkata, "Barang siapa yang mengikuti jenazah, maka hendaklah memikul pada keempat penjuru keranda, karena sesungguhnya cara yang demikian itu termasuk Sunnah Nabi saw." (Riwayat Ibnu Majah)

Pendapat: apakah ini berarti lebih dari 4 orang itu kurang diperkenankan? bahasa 4 penjuru terkesan hanya 4 orang saja yang diperlukan mengangkatnya. Wallahualam

Tentang Jenazah

Dari Abu Hurairah. Rasulullah saw. berkata, "Bersegeralah kamu dalam mengurus jenazah, karena jika ia orang saleh, berarti kamu telah mengerjakan kebaikan untuknya; dan jika ia bukan orang saleh, berarti kamu telah meletakkan keburukan dari pundakmu. "

Berdiri jika Lihat Jenazah, meskipun Jenazah non-muslim

Dari Jabir, "Di hadapan kami telah lewat jenazah, lalu Nabi saw. berdiri, kami pun berdiri pula, lantas kami katakan kepada beliau bahwa jenazah itu jenazah seorang Yahudi. Beliau berkata, 'Apabila kamu melihat jenazah, hendaklah kamu berdiri'." (Riwayat Bukhari)

9 Dosa Besar

Dari Ubaid bin Umair, melalui bapaknya, "Seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah saw. tentang beberapa dosa besar. Jawab beliau, 'Dosa besar ada 9: (1) menyekutukan Allah, (2) melakukan sihir, (3) membunuh orang, (4) memakan riba, (5) memakan harta anak yatim, (6) lari dari barisan perang, (7) menuduh orang berzina, (8) durhaka kepada ibu bapak (menyakiti kedua orang tua) (9) menghalalkan Baitul Haram kiblat kamu sewaktu kamu hidup dan sesudah mati.'" (Riwayat Abu Dawud dan Nasai)

Every myth is based on fact