Top Notes

Catatan Pemrograman dan Apapun yang Menarik

Tentang Saya

Foto bukan saya: :D
My photo

Berbagai catatan seputar Keislaman

Klik topik berikut:


FIQIH ISLAM

Aneka Artikel Keislaman
Islam Ilustrasi
Amalan Mudah Anti Api Neraka

Sabda Rasulullah saw: Dari Ummu Habibah, "Nabi saw berkata, 'Barang siapa mengerjakan salat empat rakaat sebelum Lohor dan empat rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan api neraka baginya'." (Riwayat Tirmizi)

Hikmah 4 rakaat sebelum Ashar

Sabda Rasulullah saw: Dari Ibnu Umar, "Nabi saw berkata, 'Allah memberi rahmat kepada seorang manusia yang salat empat rakaat sebelum Asar'." (Riwayat Tirmizi)

Salat Sunat Rawatib
  1. Dua rakaat sebelum subuh
  2. Dari Aisyah, "Tidak ada salat sunat yang lebih dipentingkan oleh Nabi saw selain dari dua rakaat Subuh." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

  3. Empat rakaat sebelum dan sesudah Lohor
  4. Sabda Nabi saw: Dari Ummu Habibah, "Nabi saw berkata, 'Barangsiapa mengerjakan salat empat rakaat sebelum Lohor dan empat rakaat sesudahnya, Allah mengharamkan api neraka baginya'."

  5. Empat rakaat sebelum Ashar
  6. Dari Ibnu Umar, "Nabi saw. berkata, 'Allah memberi rahmat kepada seorang manusia yang salat empat rakaat sebelum Ashar'." (Riwayat Tirmizi)

  7. Dua rakaat sebelum salat Maghrib
  8. Sabda Nabi saw: Dari Abdullah bin Mugaffal, "Nabi saw. berkata, 'Salatlah kamu sebelum Maghrib, salatlah kamu sebelum Maghrib." Kemudian beliau berkata pada yang ketiga kalinya. "Bagi orang yang menghendakinya." (Riwayat Bukhari)

  9. Dua rakaat sesudah salat Maghrib
  10. Dua rakaat sesudah salat Isya
Penghapus Pahala Salat Jumat

Dari Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi saw. telah berkata, "Apabila engkau katakan diam kepada temanmu pada hari Jumat sewaktu imam berkhotbah, maka sesungguhnya engkau telah menghapus pahala salat Jumatmu." (Riwayat Bukhari)

Every myth is based on fact