Top Notes

Catatan Pemrograman dan Apapun yang Menarik

APA ITU ISLAM?

Penjelasan Islam menurut hadist shahih
Rumah

Hadis Abu Hurairah: Seorang lelaki kampung telah datang menghadap Rasulullah SAW lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang membuatku masuk Surga." Rasulullah bersabda: "Engkau hendaklah mengabdikan diri kepada Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu, dirikanlah shalat sebagaimana yang diwajibkan dan keluarkanlah zakat yang diwajibkan serta berpuasa pada bulan Ramadhan." Lalu orang itu berkata: "Demi Allah yang berkuasa ke atas diriku, aku tidak akan menambah atau menguranginya sama sekali apa yang telah dijelaskan kepadaku." Setelah orang itu pergi Rasulullah SAW pun bersabda: "Siapa yang ingin melihat ahli Surga maka lihatlah kepada lelaki ini."

Diriwayatkan dari Thalhah bin Ubaidillah katanya: Seorang penduduk Najd telah datang menghadap Rasulullah dengan keadaan rambutnya yang kusut. Kami mendengar nada suaranya tetapi tidak memahami kata-katanya. Setelah mendekati Rasulullah SAW, dia terus bertanya mengenai Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Ia adalah shalat lima waktu sehari semalam." Lelaki tersebut bertanya lagi: "Masih adakah shalat lain yang diwajibkan kepadaku?" Nabi menjawab dengan bersabda: "Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela yaitu shalat sunnah. Selanjutnya kamu hendaklah berpuasa pada bulan Ramadhan." Lalu lelaki tersebut bertanya lagi: "Masih adakah puasa lain yang diwajibkan kepadaku?" Nabi menjawab dengan bersabda: "Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela yaitu puasa sunnah." Rasulullah SAW meneruskan sabdanya: "Keluarkanlah zakat." Kemudian lelaki tersebut bertanya: "Apakah terdapat zakat lain yang diwajibkan kepadaku?" Nabi menjawab dengan bersabda: "Tidak, kecuali jika engkau ingin mengeluarkannya secara sukarela yaitu sedekah." Kemudian lelaki itu pergi sambil berkata: "Demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya." Kemudian Rasulullah SAW bersabda: "Dia amat beruntung sekiranya menepati apa yang telah diucapkannya."

Sumber: Shahih Bukhari Muslim, penerbit Jabal, hal.25,27

Every myth is based on fact